FLORBALOVÁ SEZÓNA 2017/2018 PLATBY/PŘIHLÁŠKY/ZDRAVOTNÍ POSUDKY:

Elévové 2500 Kč (1. pololetí do 15. 6. 2017), (2. pololetí do 15. 12. 2017)
Mladší žáci 2500 Kč (1. pololetí do 15. 6. 2017), (2. pololetí do 15. 12. 2017)
Straší žáci 2500 Kč (1. pololetí do 15. 6. 2017), (2. pololetí do 15. 12. 2017)
Dorostenci 3300 Kč (1. pololetí do 15. 6. 2017), (2. pololetí do 15. 12. 2017)
Junioři 3300 Kč (1. pololetí do 15. 6. 2017), (2. pololetí do 15. 12. 2017)
Muži 2900 Kč (1. pololetí do 31. 3. 2017), (2. pololetí do 31. 8. 2017)
Ženy - přes ASCUP Olomouc
Základní školy – Přípravka 800 Kč (pololetně do 30. 9. 2017), (pololetně do 31. 1. 2018)


Hráči a hráčky v kategorii muži starší 17 let, aby mohli hrát ligovou soutěž České florbalové unie, musí zaplatit licenční poplatek na sezónu 500,- Kč.

Platby za hráče a hráčky jsou hrazeny na č. ú. 257922860/0300, jako variabilní symbol se uvádí datum narození hráče či hráčky a do zprávy pro příjemce. Jméno a příjmení + za co byla platba provedena. Platby na sezónu se hradí dle jednotlivých kategorií v průběhu roku.

PŘÍHLÁŠKY DO KLUBU I DO ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE ODEVZDÁVEJTE NA TRÉNINCÍCH TRENÉROVI NEBO JEJ ZAŠLETE NA fbcdrozdin@gmail.com ZDRAVOTNÍ POSUDKY ODEZVDÁVEJTE NA TRÉNINCÍCH TRENÉROVI NEBO JEJ ZAŠLETE V KOPII NA fbcdrozdin@gmail.com


Půjčení mantinelů:

Mantinely – velikost 22x44 metrů (tréninková jednotka 1,5 hodiny) 200 Kč
Mantinely – velikost 22x44 metrů (celý den, 24 hodin) 1000 Kč

Půjčení florbalových branek:

Půjčení florbalové branky s certifikací IFF (celý den, 24 hodin) 200 Kč
Půjčení florbalové branky bez certifikace (celý den, 24 hodin) 150 Kč
Možnost zajištění dopravy mantinelů a branek. Cena dle vzdálenosti.


Půjčení florbalových snižovačů branek:

Půjčení florbalových snižovačů na branky (celý den, 24 hodin) 100 Kč Nevztahuje se na ligové turnaje pořádané Českou florbalovou unií


Půjčení florbalového vybavení:

Půjčení florbalových snižovačů na branky (celý den, 24 hodin) 100 Kč
Nevztahuje se na ligové turnaje pořádané Českou florbalovou unií


LEKTORSKÁ ČINNOST, VÝUKA LYŽOVÁNÍ, IN-LINE BRUSLENÍ:

Spolupracujeme s volnočasovými sportovními organizacemi, lyžařskými školami, možnost zajištění výuky dle domluvy na telefon +420 723 644 45


MODELÁŘ – KURZ/POZDIM:

Od října do listopadu 2017 každý týden 1,5 hodiny budou probíhat základní modelářské kurzy pro děti od 5 let na sídle klubu v Droždíně. Přihlášky na dvouměsíční kurz pro děti zasílejte na fbcdrozdin@gmail.com , v případě více informací kontaktujte kancelář FBC Droždín +420 723 644 458 Cena kurzu je 500 Kč